Vitamin B2

Còn có các tên là riboflavin...

Vitamin B2 giữ vai trò xác định trong các phản ứng của một số enzyme cần thiết cho quá trình hô hấp (tham gia vào thành phần của các enzyme vận chuyển hiđrô)

Vai trò:

  • Cân bằng dinh dưỡng: vitamin B2 tham gia vào sự chuyển hoá thức ăn thành năng lượng thông qua việc tham gia sự chuyển hoá glucid, lipid và protein bằng các enzyme.
  • Nhân tố phát triển
  • Tình trạng của da
  • Thị giác: vitamin B2 có ảnh hưởng tới khả năng cảm thụ ánh sáng của mắt.

 

Sản phẩm g-life gấc mix chứa nhiều vitamin B2 giúp chuyển hoá thức ăn và tốt cho mắt.

Các loại vitamin & dưỡng chất khác:

Xem thêm thông tin dinh dưỡng của thức uống g-life gấc mix

(Nguồn tham khảo: Thuốc biệt dược & cách sử dụng, NXB Y Học 2004, DS.Phan Thiệp - DS. Vũ Ngọc Thuý)

DINH DƯỠNG TỰ NHIÊN CUỘC SỐNG XANH - SỐ 79 ĐƯỜNG 16, CX LỮ GIA, P.15, Q.11, TPHCM - Tel: 6683 4548